Warszawa

19.04.2024

Narodowy Instytut Onkologii –

Państwowy Instytut Badawczy im. Marii Skłodowskiej-Curie,

ul. Roentgena 5, Warszawa

Kierownicy merytoryczni:

Dr n. med. Anna Dańska-Bidzińska

Dr n. med. Szymon Piątek

10:30 – 12:45

ZALECENIA GINEKOLOGICZNO-ONKOLOGICZNE W TEORII


1. Otwarcie spotkania. 

Dr Anna Dańska-Bidzińska, Dr Szymon Piątek

2. Standardy diagnostyczne nowotworów ginekologicznych. 

Dr Andrzej Tysarowski

3. Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne raka jajnika. Prof. Anita Chudecka-Głaz

4. Zalecenia PTGO dotyczące diagnostyki i leczenia raka endometrium.

Prof. Paweł Blecharz

5. Znaczenie I linii leczenia w terapii zaawansowanego raka jajnika. Prof. Anita Chudecka-Głaz

6. Dostarlimab zwrot w leczeniu raka endometrium. Dr Agnieszka Rychlik

7. Dyskusja i podsumowanie.

Dr Anna Dańska-Bidzińska


12:45 – 13:30

PRZERWA


13:30 – 15:30

ZALECENIA GINEKOLOGICZNO-ONKOLOGICZNE W PRAKTYCE


1. Wczesny rak trzonu macicy p53abn – dylematy kliniczne. Prof. Lubomir Bodnar

2. Operacja cytoredukcyjna. Kiedy odstąpić od zespolenia jelitowego? Prof. Paweł Derlatka

3. Leczenie operacyjne wznowy raka jajnika.

Dr Agnieszka Rychlik

4. Czy monitorowanie markera CA125 jest przydatne w wykrywaniu wznowy w czasie leczenia podtrzymującego inhibitorami PARP? Dr Szymon Piątek

5. Rzadki przypadek raka przejściowokomórkowego jajnika (transitional cell carcinoma). Dr Kinga Pospiech

6. Rozrost atypowy endometrium – gdzie jesteśmy, dokąd idziemy? Dr Piotr Klimas

7. Pytania do eksperta. Moderacja:

Dr Anna Dańska-Bidzińska

8. Chora na nawrotowego, platynowrażliwego raka jajnika bez mutacji BRCA – przypadek kliniczny. Dr Magdalena Kowalska

9. Niraparyb u chorych BRCA+ – opis przypadku.

Dr Martyna Tyszka

10. Dyskusja i podsumowanie.

Dr Szymon Piątek


PARTNERZY WARSZTATÓW

REJESTRACJA:


W celu uzyskania punktów edukacyjnych NIL prosimy o dokończenie rejestracji na stronie NIL:

sekretariat@ptgo.pl

Copyright Medical Art Group