Lublin

15.03.2024

Ibis Styles Lublin Stare Miasto

Al. Solidarności 7, Lublin

Kierownicy merytoryczni:

Prof. dr hab. n. med. Rafał Tarkowski

12:00-13:30

Spotkanie Lubelskiego Oddziału PTGiP


  1. Otwarcie spotkania Prof. Marek Gogacz
  2. Miejsce ginekologa w procesie leczenia nowotworów kobiecych kiedyś i dzisiaj. Prof. Jan Kotarski
  3. Profilaktyka konfliktu serologicznego. Prof. Bożena Leszczyńska-Gorzelak
  4. Dyskusja. Prof. Marek Gogacz

13:00-13:30

LUNCH


13:30-14:45

SESJA I: ZALECENIA GINEKOLOGICZNO-ONKOLOGICZNE W TEORII


1. Otwarcie spotkania. Prof. Rafał Tarkowski

2. Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne raka jajnika na przykładzie zaleceń międzynarodowych i polskich.

Prof. Lubomir Bodnar

3. Zalecenia PTGO dotyczące diagnostyki i leczenia raka endometrium.

Dr Anna Dańska-Bidzińska

4. Standardy diagnostyczne nowotworów ginekologicznych.

Dr Andrzej Tysarowski

5. Leczenie nowotworów ginekologicznych poza ośrodkami onkologicznymi – czy i kiedy?

Prof. Marek Gogacz

6. Dostarlimab – zwrot w leczeniu zaawansowanego raka endometrium.

Prof. Rafał Tarkowski


7. Dyskusja i podsumowanie.

Prof. Rafał Tarkowski


15:00-15:15

PRZERWA


15:15-17:30

SESJA II: ZALECENIA GINEKOLOGICZNO-ONKOLOGICZNE W PRAKTYCE

1. Terapia podtrzymująca w raku jajnika. Co wyróżnia pacjentki, które mogą odnieść z niej największą korzyść? Prof. Marcin Bobiński

2. Pembrolizumab w raku endometrium.

Dr Krzysztof Kułak

3. Oncofertility w nowotworach złośliwych trzonu macicy – indywidualizacja leczenia.

Dr Patrycja Ziober-Malinowska

4. Pacjentka z zaawansowanym rakiem endometrium – pułapki diagnostyczne, nietypowa odpowiedź na standardowe leczenie. Dr Karolina Frąszczak

5. Niewydolność wątroby w trakcie leczenia immunoterapią – nieoczywisty przypadek kliniczny. Prof. Marcin Bobiński

6. Pytania do eksperta.

Moderacja: Prof. Rafał Tarkowski

7. Dyskusja i podsumowanie.

Prof. Rafał Tarkowski


PARTNERZY

REJESTRACJA:


W celu uzyskania punktów edukacyjnych NIL prosimy o dokończenie rejestracji na stronie NIL:

sekretariat@ptgo.pl

Copyright Medical Art Group