Kraków

Park Inn Hotel  ul. Monte Cassino 2, Kraków

19.01.2024

Kierownicy merytoryczni:

Dr n. med. Joanna Streb

Prof. dr hab. n. med.Paweł Basta

13:00 - 13.30

LUNCH


13:30 - 14.45

SESJA 1. RAK ENDOMETRIUM


 1. Otwarcie spotkania. Dr Joanna Streb, Prof. Paweł Basta
 2. Najważniejsze założenia nowych zaleceń PTGO w leczeniu raka endometrium według. Perspektywy terapeutyczne raka endometrium 2024. Prof. Paweł Blecharz
 3. Diagnostyka molekularna w raku endometrium.  Prof. Artur Kowalik
 4. Chirurgia robotyczna versus laparoskopia w raku endometrium. Prof. Tomasz Kluz, Prof. Krzysztof Nowosielski
 5. Radioterapia w raku endometrium. Dr Krzysztof Bereza 
 6. Dyskusja i podsumowanie. Dr Joanna Streb, Prof. Paweł Basta

14.45 - 15.00

WYKŁAD SPECJALNY w związku z miesiącem raka szyjki macicy.

Jak możemy zapobiegać rakowi szyjki macicy, czyli profilaktyka w gabinecie lekarza.

Prof. Hubert Wolski

15.00 - 15.20

PRZERWA


15:20 - 17.15

SESJA 2. RAK JAJNIKA


 1. Nowe zalecenia diagnostyki i leczenia raka jajnika – najważniejsze założenia. Dr Anna Dańska-Bidzińska
 2. Diagnostyka obrazowa w raku jajnika. Dr Agnieszka Kotlarz
 3. Znaczenie diagnostyki molekularnej w raku jajnika w planowaniu optymalnej terapii. Dr Ewa Iwańska.
 4. Dobra kwalifikacja do leczenia operacyjnego w terapii zaawansowanego raka jajnika- doświadczenia własne (przypadek kliniczny). Dr Magdalena Duda
 5. Zastosowanie terapii systemowej inhibitorami PARP – standard w leczeniu raka jajnika? (przypadek kliniczny) Dr Jolanta Dobrzańska
 6. Znaczenie 1 linii leczenia zaawansowanego raka jajnika. Dr Anna Dańska-Bidzińska
 7. Dyskusja i podsumowanie. Dr Joanna Streb, Prof. Paweł Basta

PARTNER STRATEGICZNY

REJESTRACJA:W celu uzyskania punktów edukacyjnych NIL prosimy o dokończenie rejestracji na stronie NIL:

sekretariat@ptgo.pl

Copyright Medical Art Group