KIELCE

Sala konferencyjna im. Tadeusza Koszarowskiego na I piętrze w budynku administracyjnym Świętokrzyskiego Centrum Onkologii,

ul. Stefana Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce

9.12.2023

Kierownicy merytoryczni:

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź

Dr n. med. Jolanta Smok-Kalwat

Dr n. med. Marcin Misiek

9:00 - 10.00

Spotkanie ordynatorów oddziałów ginekologii województwa świętokrzyskiego


10.00 - 10.05

Powitanie uczestników warsztatów

Prof. Stanisław Góźdź


10.05 - 10.20

Centralizacja leczenia onkologicznego – wady i zalety. Prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński


10.20 - 10.35

Leczenie nowotworów ginekologicznych poza ośrodkami onkologicznymi czy i kiedy?

Prof. dr hab. n med. Przemysław Oszukowski


10.35 - 10.50

DYSKUSJA


10.50 - 11.00

PRZERWA


11.00 - 13.00

SESJA 1 – RAK JAJNIKA


1. Najważniejsze założenia nowych zaleceń PTGO dotyczących diagnostyki i leczenia raka jajnika. Dr n. med. Anna Dańska-Bidzińska

2. Rola diagnostyki obrazowej w leczeniu i diagnostyce raka jajnika.

Dr n. med. Katarzyna Jankiewicz

3. Analiza przypadków pacjentek leczonych inhibitorami PARP w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Dr Tomasz Kucharczyk

4. Praktyczne aspekty leczenia systemowego raka jajnika. Dr Agnieszka Gwóźdź-Cieślik

5. Rola laparoskopii w leczeniu raka jajnika.

Dr Michał Skuza

6. To Bev or not to Bev – strategia leczenia chorych na raka jajnika

prof. dr hab. n. med. Jacek Sznurkowski

7. Znaczenie leczenia 1 linii w terapii zaawansowanego raka jajnika.

Dr n. med. Anna Dańska-Bidzińska

8. Dyskusja

13.00 - 13.45

PRZERWA


13:45 - 15.30

RAK ENDOMETRIUM


1. Najważniejsze założenia w leczeniu raka endometrium według nowych zaleceń PTGO. Prof. dr hab. n. med. Jacek Sznurkowski

2. Nowa klasyfikacja FIGO w raku endometrium. Dr Agnieszka Picheta

3. Węzeł wartowniczy w raku trzonu macicy.

Dr n. med. Marcin Misiek

4. Praktyczne aspekty diagnostyki molekularnej w raku endometrium. Prof. dr hab. n. med. Artur Kowalik

5. Nowy program lekowy b.148 okiem praktyka dr n. med. Anna Dańska-Bidzińska

6. Dyskusja


REJESTRACJA:W celu uzyskania punktów edukacyjnych NIL prosimy o dokończenie rejestracji na stronie NIL:

SPONSOR GŁÓWNY

SPONSOR

sekretariat@ptgo.pl

Copyright Medical Art Group