Bydgoszcz

Centrum PARiS – Park Aktywnej Rehabilitacji i Sportu, ul. Doktor Izabeli Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz

14.12.2023

Kierownicy merytoryczni:

Dr n. med. Adrianna Makarewicz

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Koper

Dr n. med. Sławomir Jabłoński

13.30 - 15.15

SESJA 1 – RAK JAJNIKA


1. Otwarcie spotkania.

Prof. Mariusz Bidziński, Prof. Janusz Kowalewski

2. Polska adaptacja zaleceń NCCN w raku jajnika – w oczekiwaniu na polskie rekomendacje. Prof. Radosław Mądry

3. Wyzwania diagnostyki mutacji w genach BRCA 1 oraz BRCA2. Prof. Marzena Lewandowska

4. Zastosowanie terapii systemowej z leczeniem podtrzymującym olaparibem u chorej z BRCAm. Doświadczenia własne Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Prof. Krzysztof Koper

5. Leczenie iPARP w skojarzeniu z bewacyzumabem u chorej z HRD – opis przypadku. Dr Natalia Bąkowska – Kocik

6. Zastosowanie terapii systemowej olaparibem z bewacuzymabem u chorej z BRCA2+. Doświadczenia własne, CO w Bydgoszczy.

Dr Agnieszka Koper

7. Miejsce bewacyzumabu w leczeniu raka jajnika – to bew or not to bew. Prof. Jacek Sznurkowski

8. Dyskusja i podsumowanie. Prof. Radosław Mądry

15.15 - 15.30

PRZERWA


15:30 - 17.30

SESJA 2 – RAK ENDOMETRIUM


1. Najważniejsze założenia w leczeniu raka endometrium według nowych zaleceń PTGO.

Dr Anna Dańska-Bidzińska

2. Diagnostyka molekularna w raku endometrium.

Dr Anna Dańska-Bidzińska

3. Rak endometrium – wykorzystanie systemu robotowego Da Vinci Xi w leczeniu operacyjnym – doświadczenia własne. Dr Magdalena Kowalkowska

4. Aktualne możliwości i perspektywy nowoczesnej diagnostyki molekularnej oraz terapii systemowej raka endometrium. Prof. Krzysztof Koper

5. Dostarlimab pierwsza zarejestrowana i zrefundowana immunoterapia w leczeniu zaawansowanego raka endometrium. Prof. Krzysztof Koper

6. Chirurgia robotowa w raku endometrium – doświadczenia własne. Prof. Tomasz Kluz

7. Dyskusja i podsumowanie. Prof. Radosław Mądry


REJESTRACJA:



W celu uzyskania punktów edukacyjnych NIL prosimy o dokończenie rejestracji na stronie NIL:

SPONSOR GŁÓWNY

SPONSOR

sekretariat@ptgo.pl

Copyright Medical Art Group